Promovarea Egalității Totale
Șanse egale pentru fiecare

Asociaţia obştească “Promovarea Egalității Totale” este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit, care include o echipa independentă, neafiliată politic.

Drepturile şi libertăţile omului, preocupă, la etapa actuală societatea, fiind prioritare în ansamblul de probleme majore cu care Republica Moldova se confruntă în prezent. Fiecare individ al societății trebuie să cunoască suficient despre drepturile sale, pentru a conştientiza problemele date şi promova pe viitor toleranţa şi respect. 

Ne propunem să desfășurăm programe de sprijin, pentru a contribui la susţinerea domeniilor cheie a societăţii, a unui mediu favorabil dezvoltării democratice și promovării egalității totale în Republicii Moldova şi din regiune.

 

image
Misiunea și activitățile Asociației

Misiunea Asociației constă în promovarea valorilor democratice, participării active a presei, transparență, susținerea liberei exprimări a opiniei și asistență socială.

Activitatea ONG-lui are un caracter transparent. Informația referită la actele de constituire, la programele in derulare si cele finalizate deja, căt și la rapoartele de activitate sunt în acces liber tuturor personalor fizice și juridice.

Scopurile și principiile organizației

Scopul organizației «Promovarea Egalității Totale» este de a promova democrația și egalitatea completă, contrar prejudecăților, indiferent de sex, rasă, religie, orientare sexuală sau vârstă. Echipa noastră este implicată în proiecte de asistență socială pentru diverse categorii de persoane aflate în situații dificile: persoane cu dizabilități, minorități sexuale (comunități LGBT), persoane HIV pozitive, victime ale violenței domestice, drepturile copiilor și a femeilor, drepturile deținuților, inclusiv și pe teritoriul Transnistriei.

Activitatile pentru rezolvarea scopurilor
  • Elaborarea metodelor și conceptelor în domeniul studierii promovării şi protejării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului
  • Organizarea şi participarea la seminare, conferinţe și întruniri, în vederea realizării scopurilor de atragere a specialiştilor calificaţi
  • Vizibilitatea și procesele constante de comunicare cu publicul prin editarea şi multiplicarea publicaţiilor periodice, desfășurarea activităților de interacţiune cu audienţa Asociației
Echipa noastră
Fondatorii
teammate
Iulia Ionasco
Fondator Asociației Obștești
teammate
Igor Capanji
Fondator Asociației Obștești
teammate
Irina Melnic
Fondator Asociației Obștești
teammate
Valeria Verbitkaia
Fondator Asociației Obștești