In derulare
Proiect de ajutor pentru refugiații ucraineni
Detalii →
index image
Sunteți mulțumiți de nivelul de predare la distanţă în timpul carantinei ?
1245 Da
2241 Nu
841 Categoric nu
422 In mare parte, nu
4522 In mare parte, da
1254 Este dificil să răspund
Promovarea democrației
Democtrație
Doar democrația în manifestarea ei corectă poate crea circumstanțe favorabile pentru susţinerea și realizarea efectivă a drepturilor omului.
Protecția copilului
Democtrație
Fiecare copil are dreptul la protecție. Obținem rezultate numai lucrând pentru a consolida sistemul național de protecție a copilului.
Combaterea violenței în familie
Democtrație
Actualmente, violența domestică trece fundamental de la o problemă privată la o recunoaștere a unei probleme sociale.
Libertatea opiniei
Democtrație
Democraţia impune un mediu deschis, în care fiecare individ îşi poate exprima aspiraţiile fără frică.
Susținerea vârstnicilor și persoanelor cu dizabilități
Democtrație
Drepturile omului oferă tuturor, fără excepție, garantarea securității economice și sociale.
Protecția familiei
Democtrație
Consolidarea sistemelor de protecție a familiei și copilăriei sunt domenii prioritare pentru siguranța copiilor și a familiilor acestora.
Promovarea Egalitatii totale
Egalitatea de șanse
promovarea

Drepturile şi libertăţile omului, preocupă, la etapa actuală societatea, fiind prioritare în ansamblul de probleme majore cu care Republica Moldova se confruntă în prezent.

Fiecare individ al societății trebuie să cunoască suficient despre drepturile sale, pentru a conştientiza problemele date şi promova pe viitor toleranţa şi respect.

Organizația «Promovarea Egalității Totale» are ca scop promovarea democrației și egalitatății complete, contrar prejudecăților sociale.

Echipa noastră în colaborare cu partenerii asociațeiei, suntem implicați în diverse proiecte de asistență socială și sprijinire a persoanelor aflate în situații dificile.

Detalii