Domenii de activitate
Suntem angajați în multe proiecte, din diverse sfere de activitate
Asociaţia este creată şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Legea Republicii Moldova nr. 837-XIII cu privire la asociaţiile obşteşti din 17 mai 1996 şi prezentul statut.
Promovarea democrației și protejarea drepturilor omului

Respectarea, dreprutilor omului, sunt posibile doar în măsura nivelului în care sunt cunoscute. Pentru a deveni cunoscute trebuie să fie însușite de societate.

Actualmente, din păcate putem constata că în Republica Moldova diverese grupuri sociale întîlnesc zi de zi diferite probleme, care necesită rezolvare. Deseori, citim prin presă știri ce ne dovedesc încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Echipa Asociației se preocupă de un șir de probleme sociale, ne aflăm în permanentă realizare a proiectelor din diverse sectoare: 

 • Promovarea democrației în societate
 • Prevenirea încalcării drepturilor omului
 • Creșterea conștiinței cetățenilor țării, ajutându-i să-și înțeleagă drepturile, inclusiv în ceea ce privește accesul la serviciile necesare și modalitatea de prestare a acestora
 • Protejarea și asistența socială în domeniul pretecției familiei, drepturile copilului și a femeii
 • Protejarea si susținea drepturilor copiilor la învățământ
 • Sprijinirea și orientarea școlară și profesională a copiilor cu dizabilități
 • Promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități
 • Protecția animalelor fără adăpost, ocrotirea faunei și florei pe teritoriul Republicii Moldova
 • Susținem tinerii în dezvoltarea competențelor și abilităților pentru identificarea și rezolvarea problemelor sociale
 • Sprijinirea participării tineretului la procesele decizionale, la nivel național
 • Protejarea drepturilor copiilor din familii social vulnerabile
 • Asistenței sociale a personelor singure și vârstnicilor, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie
 • Protejarea victimelor violenței domestice
 • Asistență socială persoanelor fără adăpost
 • Susținerea și asistența socială persoanelor în etate
 • Protejarea drepturilor omului la libertatea opiniei
 • Promovarea și susținerea libertății presei
 • Promovarea democrației și protejarea drepturilor deținuților
 • Promovarea drepturilor de informare in mediul online
 • Protejarea si susținerea drepturilor minorităților sexuale (comunităților LGBT)
 • Protejarea drepturilor persoanelor HIV pozitive
chains
Lupta împotriva corupției
heart
Susținem instrumentele de autoreglare a moralității publice, ajutând oamenii să trateze corect termenul de mită și ceea ce se încadrează în norme legale.
Ajutor social persoanelor fără adapost
heart
Categoria de persoane fără adapost include o parte semnificativă, a carei pondere crește în peisajul societatii actuale.
Libertatea de exprimare
heart
Libertatea de opinie și libera lor exprimare în presă se află astăzi în situație de amenințare reală și această amenințare este în creștere.
Protecția animalelor vagabonde, ocrotirea faunei si florei
heart
Prevederile existente privind animalele de stradă sunt superficiale, iar tratamentul inuman al animalelor fără adăpost continuă să fie o realitate anormală.
Protejarea si promovarea drepturilor minoritatilor
heart
De mult timp sa stabilit că cititorul va fi distras de conținutul lizibil al paginii atunci când se uită la aspectul său.
Democrația și protecția drepturilor deținuților
heart
Prevenirea maltratării în instituțiile penitenciare asigură respectarea demnităţii fiecărui deţinut prin condiţiile de detenţie şi regimul penitenciar.
Metode de realizare
a scopurilor principale
 • Elaborarea metodelor și conceptelor în domeniul studierii promovării şi protejării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului
 • Organizarea şi participarea la seminare, conferinţe și întruniri, în vederea realizării scopurilor de atragere a specialiştilor calificaţi în domeniile de activitate ale Asociaţiei
 • Dezvoltarea ideilor, în ceea ce priveşte cunoaşterea de către cetățenii Republicii Moldova  a drepturilor şi libertăţilor sale, asigurate de legislația în vigoare
 • Elaborarea strategiei, în scopul creșterii nivelului calitativ al conștiinței cetăţenilor, cu privire la drepturile sale și impletarea planului de acșiune pe teritoriul țării
 • Vizibilitatea și procesele constante de comunicare cu publicul prin editarea şi multiplicarea publicaţiilor periodice, desfășurarea activităților de interacţiune cu audienţa Asociației, în final construirea relaţiilor de durată